ППФВ ВОЗДУШЕН ВЕНТИЛ ДВОЕН ЕФЕКТ/КИНЕТИЧКИ

Reference Description Net weight (kg) Units box 1017001 PPFV DOUBLE EFFECT Ø 1/2″ 0.284 20 1017002 PPFV “NET”AIR RELEASE VALVE, DOUBLE EFFECT/KINETIC Ø 3/4” 0.289 20 1017003 PPFV “NET”AIR RELEASE VALVE, KINETIC Ø 1” 0.283 20

Прочитај повеќе
ПВЦ-У АГОЛЕН ВЕНТИЛ СО ГОЛЕМ ОД (лепење)

Reference Description Net weight (kg) Units box 1021011 PVC-U ANGLE SEAT VALVE (solvent socket) Ø 20 0.265 10 1021012 PVC-U ANGLE SEAT VALVE (solvent socket) Ø 25 0.393 10 1021013 PVC-U ANGLE SEAT VALVE (solvent socket) Ø 32 0.635 10

Прочитај повеќе
ПВЦ-У НЕПОВРАТЕН ВЕНТИЛ СО ПРУЖИНА (лепење)

Reference Description Net weight (kg) Units box 1016001 PVC-U CHECK VALVE WITH SPRING (solvent socket) Ø 20 0.136 40 1016002 PVC-U CHECK VALVE WITH SPRING (solvent socket) Ø 25 0.174 40 1016003 PVC-U CHECK VALVE WITH SPRING (solvent socket) Ø … Продолжи

Прочитај повеќе
ПВЦ-У ЕПДМ ЛЕПТИР ВЕНТИЛ СО ФИКСИРАЧКА РАЧКА

Reference Description Net weight (kg) Units box 1009626 PVC-U EPDM IMPLEX® VALVE CATCH HANDLE Ø 63 1.397 4 1009627 PVC-U EPDM IMPLEX® VALVE CATCH HANDLE Ø 75 1.401 4 1009628 PVC-U EPDM IMPLEX® VALVE CATCH HANDLE Ø 90 1.941 4 … Продолжи

Прочитај повеќе
ППФВ ВОЗДУШЕН ВЕНТИЛ КИНЕТИЧКИ

Reference Description Net weight (kg) Units box 1017006 PPFV “NET”AIR RELEASE VALVE, KINETIC Ø 2” 0.873 6 1017007 PPFV “NET”AIR RELEASE VALVE, KINETIC Ø 3” 1.065 6

Прочитај повеќе
ПВЦ-У КУГЛАСТ ВЕНТИЛ (внатрешен навој)

Reference Description Net weight (kg) Units box 1011092 PVC-U BALL VALVE (female threaded) Ø 1/2″ 0.164 40 1011093 PVC-U BALL VALVE (female threaded) Ø 3/4″ 0.208 40 1011094 PVC-U BALL VALVE (female threaded) Ø 1″ 0.358 30 1011095 PVC-U BALL … Продолжи

Прочитај повеќе
ПВЦ-У НЕПОВРАТЕН ВЕНТИЛ СО ПРУЖИНА (внатрешен навој)

Reference Description Net weight (kg) Units box 1016011 PVC-U CHECK VALVE WITH SPRING (female threaded) Ø 1/2″ 0.142 40 1016012 PVC-U CHECK VALVE WITH SPRING (female threaded) Ø 3/4″ 0.183 40 1016013 PVC-U CHECK VALVE WITH SPRING (female threaded) Ø … Продолжи

Прочитај повеќе
ПВЦ-У ЕПДМ ЛЕПТИР ВЕНТИЛ СО ПРИРАБНИЦА И ФИКСИРАЧКА РАЧКА

Reference Description Net weight (kg) Units box 1009640 PVC-U EPDM IMPLEX® VALVE WITH FLANGE, CATCH HANDLE Ø 63 3.417 2 1009641 PVC-U EPDM IMPLEX® VALVE WITH FLANGE, CATCH HANDLE Ø 75 3.770 2 1009642 PVC-U EPDM IMPLEX® VALVE WITH FLANGE, … Продолжи

Прочитај повеќе
ПВЦ-У РЕГУЛАЦИОНЕН ВЕНТИЛ (лепење)

Reference Description Net weight (kg) Units box 1021111 PVC-U REGULATOR VALVE (solvent socket) Ø 1/2″ 0.090 None

Прочитај повеќе
ППФВ ВОЗДУШЕН ВЕНТИЛ ТРОЕН ЕФЕКТ R/H 3/8"

Reference Description Net weight (kg) Units box 1017041 PPFV “NET”AIR RELEASE VALVE , Т. EFFECT Ø 1/2” 0.291 20 1017042 PPFV “NET”AIR RELEASE VALVE , Т. EFFECT Ø 3/4” 0.297 20 1017043 PPFV “NET”AIR RELEASE VALVE , Т. EFFECT Ø … Продолжи

Прочитај повеќе
ПВЦ-У КУГЛАСТ ВЕНТИЛ (надворешен навој)

Reference Description Net weight (kg) Units box 1011101 PVC-U BALL VALVE (male threaded) Ø 1/2″ 0.176 40 1011102 PVC-U BALL VALVE (male threaded) Ø 3/4″ 0.226 40 1011103 PVC-U BALL VALVE (male threaded) Ø 1″ 0.368 30 1011104 PVC-U BALL … Продолжи

Прочитај повеќе
ПВЦ-У НЕПОВРАТЕН ВЕНТИЛ СО ПРУЖИНА (полуспојки)

Reference Description Net weight (kg) Units box 1016031 PVC-U CHECK VALVE WITH SPRING (coupling fitting outlet) Ø 20 0.200 40 1016032 PVC-U CHECK VALVE WITH SPRING (coupling fitting outlet) Ø 25 0.285 40 1016033 PVC-U CHECK VALVE WITH SPRING (coupling … Продолжи

Прочитај повеќе
ППФВ ВОЗДУШЕН ВЕНТИЛ ТРОЕН ЕФЕКТ

Reference Description Net weight (kg) Units box 1017106 PPFV “NET”AIR RELEASE VALVE , Т. EFFECT Ø 2” 0.901 6 1017107 PPFV “NET”AIR RELEASE VALVE , Т. EFFECT Ø 3” 1.085 6

Прочитај повеќе
ПВЦ-У КУГЛАСТ ВЕНТИЛ (полуспојки)

Reference Description Net weight (kg) Units box 1011110 PVC-U BALL VALVE (fitting outlet) Ø 20 0.224 40 1011111 PVC-U BALL VALVE (fitting outlet) Ø 25 0.310 40 1011112 PVC-U BALL VALVE (fitting outlet) Ø 32 0.525 30 1011113 PVC-U BALL … Продолжи

Прочитај повеќе
ПВЦ-У ЕПДМ ЕДНОСТРАН ПНЕУМАТСКИ ЛЕПТИР ВЕНТИЛ

Reference Description Net weight (kg) Units box 1009109 PVC-U EPDM IMPLEX® VALVE WITH SINGLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR Ø 63 4.668 1 1009110 PVC-U EPDM IMPLEX® VALVE WITH SINGLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR Ø 75 4.295 1 1009873 PVC-U EPDM IMPLEX® VALVE … Продолжи

Прочитај повеќе