Н2О Проект е компанија специјализирана за продажба и дистрибуција на производи и системи за ракување со течности во сектори како што се: базени, индустрија, градежни работи, земјоделие.., нудејќи решенија за било кој вид на потреба во овие сектори, чинејќи дел од развојот во работењето на нашите клиенти и учество во нови проекти во кој нашиот допринос е корисен и ефикасен.

Н2О Проект одсекогаш знаел дека постои само еден начин да ја зголемите конкурентноста со другите компании, а тоа е да понудите производи со висок квалитет, да пружите најдобра услуга на своите клиенти и да Вашиот тим го сочинуваат професионалци, потполно вкључени и идентификувани со својата работа.

High quality products is an absolutely necessary condition in order to provide clients with security and trust. For that reason, H2O Proekt on his offer have products from some of the largest companies in the world, such as: Hidroten, ELBE Pool Surface, Ferro Systems.