Н2О Проект е компанија специјализирана за продажба и дистрибуција на производи и системи за ракување со течности во сектори како што се: базени, индустрија, градежни работи, земјоделие.., нудејќи решенија за било кој вид на потреба во овие сектори, чинејќи дел од развојот во работењето на нашите клиенти и учество во нови проекти во кој нашиот допринос е корисен и ефикасен.

Н2О Проект одсекогаш знаел дека постои само еден начин да ја зголемите конкурентноста со другите компании, а тоа е да понудите производи со висок квалитет, да пружите најдобра услуга на своите клиенти и да Вашиот тим го сочинуваат професионалци, потполно вкључени и идентификувани со својата работа.

Висококвалитетните производи се апсолутно неопходен услов за да се обезбеди сигурност и доверба на клиентите. Од таа причина, H2O Proekt во својата понуда има производи од некои од најголемите компании во светот, како што се: Hidroten, DIGI Project, ELBE Pool Surface, Ferro Systems, Saci, QP, Fairland Group...