ПВЦ-У НЕПОВРАТЕН ВЕНТИЛ СО ПРУЖИНА (лепење)

Reference Description Net weight (kg) Units box 1016001 PVC-U CHECK VALVE WITH SPRING (solvent socket) Ø 20 0.136 40 1016002 PVC-U CHECK VALVE WITH SPRING (solvent socket) Ø 25 0.174 40 1016003 PVC-U CHECK VALVE WITH SPRING (solvent socket) Ø … Продолжи

Прочитај повеќе
ПВЦ-У НЕПОВРАТЕН ВЕНТИЛ СО ПРУЖИНА (внатрешен навој)

Reference Description Net weight (kg) Units box 1016011 PVC-U CHECK VALVE WITH SPRING (female threaded) Ø 1/2″ 0.142 40 1016012 PVC-U CHECK VALVE WITH SPRING (female threaded) Ø 3/4″ 0.183 40 1016013 PVC-U CHECK VALVE WITH SPRING (female threaded) Ø … Продолжи

Прочитај повеќе
ПВЦ-У НЕПОВРАТЕН ВЕНТИЛ СО ПРУЖИНА (полуспојки)

Reference Description Net weight (kg) Units box 1016031 PVC-U CHECK VALVE WITH SPRING (coupling fitting outlet) Ø 20 0.200 40 1016032 PVC-U CHECK VALVE WITH SPRING (coupling fitting outlet) Ø 25 0.285 40 1016033 PVC-U CHECK VALVE WITH SPRING (coupling … Продолжи

Прочитај повеќе
ПВЦ-У УСИСЕН НЕПОВРАТЕН ВЕНТИЛ СО ПРУЖИНА (лепење)

Reference Description Net weight (kg) Units box 1016101 PVC-U FOOT CHECK VALVE WITH SPRING (solvent socket) Ø 20 0.124 40 1016102 PVC-U FOOT CHECK VALVE WITH SPRING (solvent socket) Ø 25 0.160 40 1016103 PVC-U FOOT CHECK VALVE WITH SPRING … Продолжи

Прочитај повеќе
ПВЦ-У НЕПОВРАТЕН ВЕНТИЛ СО КУГЛА тип Y (лепење)

Reference Description Net weight (kg) Units box 1022003 PVC-U BALL CHECK VALVES (solvent socket) Ø 32 0.359 20 1022004 PVC-U BALL CHECK VALVES (solvent socket) Ø 40 0.507 15 1022005 PVC-U BALL CHECK VALVES (solvent socket) Ø 50 0.906 15 … Продолжи

Прочитај повеќе
SYSTEM® CHECK VALVE - НЕПОВРАТЕН ВЕНТИЛ СО КЛАПНА

Reference Description Net weight (kg) Units box 1013000 SYSTEM® CHECK VALVE Ø 63 0.476 2 1013001 SYSTEM® CHECK VALVE Ø 75 0.479 2 1013002 SYSTEM® CHECK VALVE Ø 90 0.676 1 1013003 SYSTEM® CHECK VALVE Ø 110 0.861 1 1013004 … Продолжи

Прочитај повеќе
SYSTEM® CHECK VALVE - НЕПОВРАТЕН ВЕНТИЛ СО КЛАПНА - AUTO/LOCK

Reference Description Net weight (kg) Units box 1013020 SYSTEM® CHECK VALVE WITH SPRING AUTO/LOCK & POSITION INDICATION Ø 63 0.485 2 1013021 SYSTEM® CHECK VALVE WITH SPRING AUTO/LOCK & POSITION INDICATION Ø 75 0.537 2 1013022 SYSTEM® CHECK VALVE WITH … Продолжи

Прочитај повеќе