ПВЦ-У ШТОПНА (лепење)

Reference Description Net weight (kg) Units box 1001077 PVC-U CAP (solvent socket) Ø 20* 0.006 100 1001049 PVC-U CAP (solvent socket) Ø 25* 0.012 100 1001050 PVC-U CAP (solvent socket) Ø 32* 0.021 100 1001051 PVC-U CAP (solvent socket) Ø … Продолжи

Прочитај повеќе
ПВЦ-У ШТОПНА (внатрешен навој)

Reference Description Net weight (kg) Units box 1002040 PVC-U CAP (female threaded) Ø 1/2” 0.012 80 1002041 PVC-U CAP (female threaded) Ø 3/4” 0.019 70 1002042 PVC-U CAP (female threaded) Ø 1” 0.033 45 1002043 PVC-U CAP (female threaded) Ø … Продолжи

Прочитај повеќе
ПВЦ-У ШТОПНА (надворешен навој)

Reference Description Net weight (kg) Units box 1002019 PVC-U CAP (male threaded) Ø 1/2” 0.014 80 1002020 PVC-U CAP (male threaded) Ø 3/4” 0.019 70 1002021 PVC-U CAP (male threaded) Ø 1” 0.033 45 1002022 PVC-U CAP (male threaded) Ø … Продолжи

Прочитај повеќе