ПВЦ-У КУГЛАСТ ВЕНТИЛ (внатрешен навој)

Reference Description Net weight (kg) Units box 1011092 PVC-U BALL VALVE (female threaded) Ø 1/2″ 0.164 40 1011093 PVC-U BALL VALVE (female threaded) Ø 3/4″ 0.208 40 1011094 PVC-U BALL VALVE (female threaded) Ø 1″ 0.358 30 1011095 PVC-U BALL … Продолжи

Прочитај повеќе
ПВЦ-У КУГЛАСТ ВЕНТИЛ (надворешен навој)

Reference Description Net weight (kg) Units box 1011101 PVC-U BALL VALVE (male threaded) Ø 1/2″ 0.176 40 1011102 PVC-U BALL VALVE (male threaded) Ø 3/4″ 0.226 40 1011103 PVC-U BALL VALVE (male threaded) Ø 1″ 0.368 30 1011104 PVC-U BALL … Продолжи

Прочитај повеќе
ПВЦ-У КУГЛАСТ ВЕНТИЛ (полуспојки)

Reference Description Net weight (kg) Units box 1011110 PVC-U BALL VALVE (fitting outlet) Ø 20 0.224 40 1011111 PVC-U BALL VALVE (fitting outlet) Ø 25 0.310 40 1011112 PVC-U BALL VALVE (fitting outlet) Ø 32 0.525 30 1011113 PVC-U BALL … Продолжи

Прочитај повеќе
ПВЦ-У КУГЛАСТ ВЕНТИЛ (лепење и полуспојка)

Reference Description Net weight (kg) Units box 1011128 PVC-U BALL VALVE (solvent socket/fitting outlet) Ø 20-1/2″ 0.190 40 1011129 PVC-U BALL VALVE (solvent socket/fitting outlet) Ø 25-3/4″ 0.253 40 1011130 PVC-U BALL VALVE (solvent socket/fitting outlet) Ø 32-1″ 0.433 30 … Продолжи

Прочитај повеќе
ПВЦ-У КУГЛАСТ ВЕНТИЛ (внатрешен навој и полуспојка)

Reference Description Net weight (kg) Units box 1011119 PVC-U BALL VALVE (female threaded/fitting outlet) Ø 20-1/2″ 0.195 40 1011120 PVC-U BALL VALVE (female threaded/fitting outlet) Ø 25-3/4″ 0.257 40 1011121 PVC-U BALL VALVE (female threaded/fitting outlet) Ø 32-1″ 0.439 30 … Продолжи

Прочитај повеќе
ПВЦ-У КУГЛАСТ ВЕНТИЛ (со прирабници)

Reference Description Net weight (kg) Units box 111B078 PVC-U BALL VALVE (flange outlet) Ø 50 1.412 10 111B079 PVC-U BALL VALVE (flange outlet) Ø 63 1.024 10 111B080 PVC-U BALL VALVE (flange outlet) Ø 75 3.840 5 111B081 PVC-U BALL … Продолжи

Прочитај повеќе
ПВЦ-У КУГЛАСТ ВЕНТИЛ (термофузионен продолжеток)

Reference Description Net weight (kg) Units box 1011420 PVC-U BALL VALVE (thermo fusion outlet) Ø 20 0.155 40 1011421 PVC-U BALL VALVE (thermo fusion outlet) Ø 25 0.215 40 1011422 PVC-U BALL VALVE (thermo fusion outlet) Ø 32 0.312 30 … Продолжи

Прочитај повеќе
ПВЦ-У ПТФЕ КУГЛАСТ ВЕНТИЛ (лепење)

Reference Description Net weight (kg) Units box 1011150 PTFE BALL VALVE (solvent socket) Ø 20 0.160 40 1011151 PTFE BALL VALVE (solvent socket) Ø 25 0.204 40 1011152 PTFE BALL VALVE (solvent socket) Ø 32 0.353 30 1011153 PTFE BALL … Продолжи

Прочитај повеќе
ПВЦ-У ПТФЕ КУГЛАСТ ВЕНТИЛ (внатрешен навој)

Reference Description Net weight (kg) Units box 1011140 PTFE BALL VALVE (female threaded) Ø 1/2″ 0.166 40 1011141 PTFE BALL VALVE (female threaded) Ø 3/4″ 0.212 40 1011142 PTFE BALL VALVE (female threaded) Ø 1″ 0.364 30 1011143 PTFE BALL … Продолжи

Прочитај повеќе
ПВЦ-У ПТФЕ ТРОКРАК ВЕНТИЛ (лепење)

Reference Description Net weight (kg) Units box 111V003 PTFE 3 – WAY VALVE (solvent socket) Ø 32 type L 0.670 4 111V005 PTFE 3 – WAY VALVE (solvent socket) Ø 50 type L 1.657 2 111V006 PTFE 3 – WAY … Продолжи

Прочитај повеќе
ПВЦ-У ДВОСТРАН ПНЕУМАТСКИ КУГЛАСТ ВЕНТИЛ (лепење)

Reference Description Net weight (kg) Units box 1011329 PVC-U BALL VALVE WITH DOUBLE ACTING PNEUM.ACTUATOR Ø 20 2.348 1 1011330 PVC-U BALL VALVE WITH DOUBLE ACTING PNEUM.ACTUATOR Ø 25 2.386 1 1011331 PVC-U BALL VALVE WITH DOUBLE ACTING PNEUM.ACTUATOR Ø … Продолжи

Прочитај повеќе
ПВЦ-У ЕДНОСТРАН ПНЕУМАТСКИ КУГЛАСТ ВЕНТИЛ (лепење)

Reference Description Net weight (kg) Units box 1011319 PVC-U BALL VALVE WITH SINGLE ACTING PNEUM.ACTUATOR Ø 20 2.348 1 1011320 PVC-U BALL VALVE WITH SINGLE ACTING PNEUM.ACTUATOR Ø 25 2.386 1 1011321 PVC-U BALL VALVE WITH SINGLE ACTING PNEUM.ACTUATOR Ø … Продолжи

Прочитај повеќе
ПВЦ-У ЕЛЕКТРОМОТОРЕН КУГЛАСТ ВЕНТИЛ (лепење) 220V

Reference Description Net weight (kg) Units box 1011299 PVC-U BALL VALVE WITH ELECTRIC ACTUATOR 220V Ø 20 1.548 1 1011300 PVC-U BALL VALVE WITH ELECTRIC ACTUATOR 220V Ø 25 1.586 1 1011301 PVC-U BALL VALVE WITH ELECTRIC ACTUATOR 220V Ø … Продолжи

Прочитај повеќе