ПВЦ-У КОЛЕНО 45° (лепење/внатрешен навој)

Reference Description Net weight (kg) Units box 1002211 PVC-U ELBOW 45º (plain/female threaded) Ø 20 – 1/2″ 0.017 100 1002212 PVC-U ELBOW 45º (plain/female threaded) Ø 25 – 3/4″ 0.028 100 1002213 PVC-U ELBOW 45º (plain/female threaded) Ø 32 – … Продолжи

Прочитај повеќе
ПВЦ-У КОЛЕНО СО СТРАНИЧЕН ИСПУСТ 90° (испуст со внатрешен навој)

Reference Description Net weight (kg) Units box 1001615 PVC-U “AIR” 90º ELBOW (female threaded outlet on side) Ø 50 out Ø 1/2″ 0.162 30 1001613 PVC-U “AIR” 90º ELBOW (female threaded outlet on side) Ø 50 out Ø 3/4″ 0.169 … Продолжи

Прочитај повеќе
ПВЦ-У ЛАК 90° (лепење)

Reference Description Net weight (kg) Units box 1001707 PVC-U BEND 90º (solvent socket) Ø 90 1.813 6 1001708 PVC-U BEND 90º (solvent socket) Ø 110 2.882 6

Прочитај повеќе